AKTUELLT


VÄLKOMMEN TILL  VA-SAMFÄLLIGHETEN FÖR  BALTORA, BRANTBACKEN

SAMT NÖTVIKEN!


Här hittar du information om allt som rör VA-Samfälligheten.

Saknar du någon information vänligen kontakta webbansvarig.


(Senast uppdaterad den 26 maj, 2024)


AKTUELLT VA-FÖRENINGEN


TILL VA-FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA 2024

Kallelsen hittar du HÄR.

Budget 2024 hittar du HÄR.

Årsredovisning VA 2023 hittar du HÄR.

 

Välkomna!

StyrelsenREDOGÖRELSE FÖR HUR VATTENDEBITERINGEN GÅR TILL

Vi skickar nu ut 2024 års andra kvartalsavi med debitering för rapporterad vattenförbrukning perioden 1 november till 31 januari 2024. Styrelsen vill med detta utskick lämna en närmare redogörelse för hur vattendebiteringen och rapporteringen har gått till.

HÄR kan du läsa redogörelsen som skickats ut.


FÖRKLARING TILL DEN HÖGA RÄNTEKOSTNADEN PÅ AVIN SOM SKICKATS UT I DECEMBER

Alla vet vi att låneräntorna har ökat under året men att det slog så mycket på våra lån? Låt oss därför ge en kort översikt som du kan läsa HÄR.


INFORMATION ANGÅENDE EXTRA VATTENDEBITERING

Återigen tvingas föreningen vidtaga extraordinära åtgärder och lösningar angåede vattendebiteringen. 

Vänligen läs informationen som skickats ut till fastighetsägarna i området. Dokumentet hittar du HÄR


Frågor besvaras gärna av Styrelsen


INFORMATION ANGÅENDE UTSKICK VATTENFÖRBRUKNING

Idag skickar vi ut debitering för vattenförbrukning under perioden 1/2 till 30/4 2023. 

 

Vid de senaste kvartalsaviseringarna fanns ingen debitering för individuell vattenförbrukning med beroende på osäkra mätuppgifter från Brunata. De hade tidigare använt sig av uppskattad förbrukning i de fall de inte kunnat notera någon avläst förbrukning men vi kom överens med dem om att inte göra så. Inför vår utdebitering ville vi kontrollera listorna vi får från Brunata men det har tyvärr dragit ut på tiden och nu kan vi inte vänta längre. Risken för fel är liten men är det nu någon som tycker att debiterad förbrukning har blivit fel, kontakta styrelsen så reder vi ut det. 

 

Perioden 1/5 och framåt återkommer vi lite senare till efter vidare kontakter med Brunata.

 

Den här förseningen har också bidragit till att vår kassa har tunnats ur och vid kommande månadsskifte (30/9) har vi två större utbetalningar som ska göras. De utdebiteringar av kvartalsavgifter vi gjort och nu utsända vattenavier täcker gott och väl våra kommande utbetalningar men det förutsätter att era inbetalningar kommer in i tid eller helst något innan den 30/9. Styrelsen skulle därför värdesätta om så många som möjligt betalar sina avier före förfallodagen.

 

Har ni frågor går det bra att kontakta någon i styrelsen.

 

Tack för er förståelse och tillmötesgående.

 

Styrelsen

Baltora VA-samfällighetsföreningFÖRKLARING TILL EXTRADEBITERING PÅ KVARTALSAVI - KVARTAL 4, 2023

VA-föreningen har nu skickat ut kvartalsavi som kan behöva en förklaring.

Den av årsstämman beslutade kvartalsavgiften uppgår till 2240 kr men på grund av att årsmötet hölls efter kvartalsaviseringen i mars, debiterades i mars bara 1698 kr. I juni debiterades 2240 kr.

Nu i septembers kvartalsavisering, debiteras beslutat belopp, samt ett tillägg om 542 kr för mars månad då debiteringen var för låg.  

 

Räntekostnaderna har även ökat och det beror på att två lån är omlagda, dels i höstas och dels nu i augusti. Som ni säkert vet har räntorna stigit och vi ser och känner det nu. Från ca 1,8 % bunden ränta till runt 5% rörlig ränta på våra stora lån märks och det är tyvärr inget vi kan göra något åt.  


Frågor besvaras gärna av styrelsen.VA-FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA 2023

Kallelse och dagordning hittar du HÄR

Årsredovisningen hittar du HÄR

Budget 2023 hittar du HÄR

Årsmötesprotokoll 2023 hitta du HÄRVarför har jag debiterats vattenförbrukning trots att vi inte varit i huset?

HÄR kan du läsa mer om varför du/ni debiterats vattenförbrukning trots att du/ni inte varit huset.VATTENLÄCKAGE I FLERTALET HUS I OMRÅDET

Bästa grannar i vår VA-förening! 

Tyvärr måste VA-föreningen berätta att det har inträffat flera vattenskador i området. Under julhelgen har vi hittills upptäckt tre pågående vattenläckor i bostäder i området. Det är ordentliga läckor som upptäckts av att det rinner stora mängder vatten från husen ut på tomt och mark. Orsakerna kan vi bara spekulera i men det är inte otänkbart att det är otillräcklig värme i kombination med den senaste köldknäppen på minus 18 - 20 grader som frös sönder såväl rör som vattenmätare.

Från föreningen sida vill vi påminna om att stänga av inkommande vatten och att ha underhållsvärme inkopplad samt att om vattenmätaren sitter i ett köksskåpeller liknande stängtutrymme, ha skåpsdörrarna öppna. Och när ni är ute och ser till ert hus, titta gärna till grannens hus också.

Vi är även tacksamma om ni uppdaterar styrelsen på ifall ni byter emailadress eller telefon/mobilnummer. Då blir det lättare att nås ifall något oförutsett inträffar.


Bästa hälsningar

Baltora VA-förening

StyrelsenPROTOKOLL VA-FÖRENINGSSTÄMMA 2021

Protokoll från VA-föreningens årsstämma den 23 oktober finns HÄR.


INFORMATION ANGÅENDE RUTIN VID KLAGOMÅL PÅ UPPMÄTT VATTENFÖRBRUKNING

Om du som fastighetsägare anser att det är fel på mätaren i din fastighet och om du vill att mätaren skall skickas in på provning, så finns det en rutin för detta. Vänligen läs instruktionen HÄR.


Vänligen även notera att om mätaren inte påvisar något fel så får fastighetsägaren stå för kostnaden. Skulle det vara ett fel på mätaren står Brunata (tidigare Minol) för kostnaden för ny mätare, montage och provning.INFORMATION BETRÄFFANDE KOMMUNALTEKNIKS AVLOPPSPUMPAR 

Till samtliga medlemmar i Baltora VA-samfällighet som har kopplat in vatten och avlopp. 

 

Generellt gäller att inte spola ner fett i systemet och att endast använda toalettpapper. Bomullspinnar mm ska inte spolas ner då de kan förorsaka stopp eller skador på pumpen.

 

Fritidsboende som stänger av systemet på hösten och öppnar igen först på våren bör enligt Kommunalteknik vidta följande åtgärd.

Spola ur systemet med 2-300 liter vatten innan ni stänger. Risken är annars att det ligger kvar fekalier mm i avloppsbrunnen och med tiden bildas det en gas som fräter på givarna i pumpen. Normalt ventileras denna gas ut vid användning av systemet men vid stillastående en längre tid kan den ventilation som finns vara otillräcklig.

 

Vid normal användning kan det vara bra att skölja disken med varmvatten någon gång då och då.VID LÄCKAGE  FRÅN AVLOPPSPUMPEN

Under hösten har det inträffat att några fastigheter råkat ut för läckage från avloppspumpen. Efter att Skandinavisk Kommunalteknik har kontrollerat några brunnar vet vi följande:

 

De brunnar som har haft problem är s.k. kapade brunnar. D.v.s de som står inomhus i källaren eller utomhus med en liten isolerad byggnad som skydd. Stora nergrävda brunnar är inte berörda.


Under locket sitter en orange koppling som monterats med 2 st slangklämmor. Är klämmorna inte rätt monterade, eller inte hårt åtdragna, kan de försvagas då det uppstår små vibrationer när pumpen startas. Detta står tydligt  angivet i Kommunaltekniks instruktioner. Felet kan uppkomma flera år efter installationen. Om felet uppstår tag kontakt med företaget som utfört installationen, hänvisa till den inspektion som utförts enligt ovan. En bra förebyggande åtgärd kan vara att provdra slangklämmorna en extra gång.NY SERVICELEVERANTÖR FÖR AVLOPPSPUMPEN

Vid eventuella problem, kontakta: 


Skandinavisk Kommunalteknik

Serviceavdelningen

Reprovägen 5, 183 14 Täby  

Tel +46 (0)8-544 407 90

Webbsida hittar du HÄRFÖRTYDLIGANDE ANG. AVLOPPSPUMP FÖR DET KOMMUNALA VATTNET

Du som ska installera avloppspump och ansluta den till vår VA-anläggning måste använda en LPS-pump från Skandinavisk Kommunalteknik. Du eller din entreprenör beställer själv pumpen per telefon 08-544 407 90 och uppger att du tillhör Baltora VA-samfällighetsförening. Det är inte tillåtet att använda pump av annat fabrikat på grund av risk för driftstörningar.FAKTUROR

VA-föreningen har en ny redovisningsbyrå från 1 september 2020 - Uppdaterad information* 

VA-föreningen har nu från och med den 1 september bytt redovisningsbyrå. Ny byrå är Ekonomi Roslagen här i Norrtälje. Kontaktperson Alexandra Wolk.

 

Observera att det är nytt bankgiro. E-faktura är inte längre möjlig och de som vill betala via autogiro kontaktar sin bank.

*För att minimera portokostnaden för föreningen uppmanar vi alla att registrera sin e-postadress hos Ekonomi Roslagen (om man inte valt att betala via autogiro). Du kommer då fortsättningsvis att få dina avier per e-post istället.


*Klicka HÄR för att läsa om hur du går tillväga för att logga in och uppdatera dina uppgifter hos Ekonomi Roslagen.

 

DKRs hemsida är nersläckt och vi får en ny medlemsportal på

https://ekonomiroslagen.realportal.nu

 

Frågor om bytet kan ställas till Alexandra Wolk på tel 0176-22 45 50  eller 

E-postadress: alexandra@ekonomiroslagen.se


 

Copyright:

Alla bilder, filer och övrigt material på www.baltorava.se är upphovsrättsskyddat och ägs av styrelsen för Baltora VA-Samfällighetsförening. Bilder, filer och övrigt material på www.baltorava.se får inte användas på något sätt utan att styrelsen för Baltora VA-Samfällighet har givit sitt medgivande.