STYRELSE & KONTAKT

BALTORA VA-SAMFÄLLIGHET

STYRELSE & KONTAKT


Styrelsen för Baltora VA Samfällighetsförening 2015-2016


Ordförande: Sten Planebo 073-5730875

Sekreterare: Klas Nylén 070-3210537

Ekonomiansvarig: Kenneth Huldén 076-3939209

Ledamot: Peter Stackelberg 070-763 20 20

Ledamot: Clary Eriksson 070-6684941

Suppleant: Liz Gauffin

Suppleant: Benny Nilsson

 

Postadress: Baltora VA-förening, c/o Sten Planebo, Nötviksvägen 3, 76198 Norrtälje


Webbsida: Susanna Tsoumani