AKTUELLT

BALTORA VA-SAMFÄLLIGHET


VÄLKOMMEN TILL  VA-SAMFÄLLIGHETEN FÖR  BALTORA, BRANTBACKEN

SAMT NÖTVIKEN!


Här hittar du information om allt som rör VA-Samfälligheten.

Saknar du någon information vänligen kontakta webbansvarig.AKTUELLT


                                                                                          

INFORMATION OM EMAIL (SPAM)

Det har noterats av medlem att hen har mottagit email med avsändaren "Baltora-Brantbacken". Avsändaren har dock en okänd emailadress.


Får man denna typ av email skall man notera avsändaradressen (emailadressen) och ej öppna bilagor utan bara ta bort emailet.
INFORMATION BETRÄFFANDE KOMMUNALTEKNIKS AVLOPPSPUMPAR 

 

Till samtliga medlemmar i Baltora VA-samfällighet som har kopplat in vatten och avlopp. 

 

Generellt gäller att inte spola ner fett i systemet och att endast använda toalettpapper. Bomullspinnar mm ska inte spolas ner då de kan förorsaka stopp eller skador på pumpen.

 

Fritidsboende som stänger av systemet på hösten och öppnar igen först på våren bör enligt Kommunalteknik vidta följande åtgärd.

Spola ur systemet med 2-300 liter vatten innan ni stänger. Risken är annars att det ligger kvar fekalier mm i avloppsbrunnen och med tiden bildas det en gas som fräter på givarna i pumpen. Normalt ventileras denna gas ut vid användning av systemet men vid stillastående en längre tid kan den ventilation som finns vara otillräcklig.

 

Vid normal användning kan det vara bra att skölja disken med varmvatten någon gång då och då.VID LÄCKAGE  FRÅN AVLOPPSPUMPEN

Under hösten har det inträffat att några fastigheter råkat ut för läckage från avloppspumpen. Efter att Skandinavisk Kommunalteknik har kontrollerat några brunnar vet vi följande:

 

De brunnar som har haft problem är s.k. kapade brunnar. D.v.s de som står inomhus i källaren eller utomhus med en liten isolerad byggnad som skydd. Stora nergrävda brunnar är inte berörda.


Under locket sitter en orange koppling som monterats med 2 st slangklämmor. Är klämmorna inte rätt monterade, eller inte hårt åtdragna, kan de försvagas då det uppstår små vibrationer när pumpen startas. Detta står tydligt  angivet i Kommunaltekniks instruktioner. Felet kan uppkomma flera år efter installationen. Om felet uppstår tag kontakt med företaget som utfört installationen, hänvisa till den inspektion som utförts enligt ovan. En bra förebyggande åtgärd kan vara att provdra slangklämmorna en extra gång.NY SERVICELEVERANTÖR FÖR AVLOPPSPUMPEN

Vid eventuella problem, kontakta: 


Skandinavisk Kommunalteknik

Serviceavdelningen

Reprovägen 5, 183 14 Täby  

Tel +46 (0)8-544 407 90

Webbsida hittar du HÄRFÖRTYDLIGANDE ANG. AVLOPPSPUMP FÖR DET KOMMUNALA VATTNET

Du som ska installera avloppspump och ansluta den till vår VA-anläggning måste använda en LPS-pump från Skandinavisk Kommunalteknik. Du eller din entreprenör beställer själv pumpen per telefon 08-544 407 90 och uppger att du tillhör Baltora VA-samfällighetsförening. Det är inte tillåtet att använda pump av annat fabrikat på grund av risk för driftstörningar.FAKTUROR

För att minimera portokostnaden så uppmanar vi alla att  anmäla sin e-postadress till DKR (info@dkfast.se) för att få fakturor och utskick digitalt. Föreningen får betala extra för alla pappersutskick.


 

Copyright:

Alla bilder, filer och övrigt material på www.baltorava.se är upphovsrättsskyddat och ägs av styrelsen för Baltora VA-Samfällighetsförening. Bilder, filer och övrigt material på www.baltorava.se får inte användas på något sätt utan att styrelsen för Baltora VA-Samfällighet har givit sitt medgivande.